Rozkład dnia

 

Ramowy Rozkład Dnia w MP 15 w Puławach

 

 

Część I – poranna

6:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy swobodne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem.

8:00 – 8:30

Poranne zabawy ruchowe, zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30 – 9:00

Śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłków oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

 

 

Część II – główna

9:00 – 10:00

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz programów przyjętych do realizacji. Realizacja zajęć edukacyjnych, zabaw twórczych, ruchowych, w tym język angielski stymulujących rozwój dzieci.

10:00 – 10:45

Zabawy swobodne w kącikach zabaw, wg zainteresowań dzieci.

10:45 – 11:00

Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.

11:00 – 11:45

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na dwór, na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy ruchowe, tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk i zjawisk przyrodniczych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11:45 – 12:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

12:00 – 12:30

 

Część III – poobiednia

12:30 – 12:45

Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu

12:45 – 14:20

Odpoczynek dzieci, leżakowanie w grupach młodszych, bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej

14:20 – 14:30

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14:30 – 14:45

Podwieczorek – kultura spożywania posiłkOw.

14:45 – 16:00

Zabawy swobodne dzieci. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycielki rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy na dworze. Rozchodzenie się dzieci.