Dyżur wakacyjny

dyżur wakacyjny fiszka.jpeg

Szanowni Państwo!
W okresie lipiec – sierpień 2023 r. miejskie przedszkola, oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Puławach, będą pełniły dyżur wakacyjny.
Nasze przedszkole będzie pełnić dyżur w sierpniu 2023r.
Z dyżurów wakacyjnych mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy oraz dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie prawni, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – rodzic/opiekun prawny pracują/pracuje i w tym czasie nie korzystają/nie korzysta z urlopu wypoczynkowego.
Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są do poszczególnych placówek na miesiąc lipiec lub sierpień w formie papierowej. Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszenia dziecka na dyżur należy złożyć w terminie od 8 do 31 maja 2023 r. w  przedszkolu do którego dziecko ma uczęszczać. Druk zgłoszenia można pobrać w sekretariatach placówek oraz poniżej.
W załączeniu:
Harmonogram dyżurów wakacyjnych;
Szczegółowe zasady dyżurów wakacyjnych;
Karta zgłoszenia na dyżur.