Pracownicy obsługi

Magdalena Owczarzak - REFERENT

Anna Mrozek - pomoc nauczyciela

Małgorzata Ścibior - pracownik obsługi

Elżbieta Włodarczyk – pracownik obsługi

Agnieszka Śnieżek - pracownik obsługi

Ewa Bochra - pracownik obsługi

Renata Kowalik - szefowa kuchni

Martyna Ścibior - pomoc kuchenna

Beata Ozga - pomoc kuchenna

Marek Bachanek - pracownik d.p. ciężkich