Dyżur wakacyjny

1.jpg

Szanowni Państwo!


W okresie lipiec – sierpień 2024 r. miejskie przedszkola, oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Puławach,

będą pełniły dyżur wakacyjny.

Nasze przedszkole będzie pełnić dyżur w lipcu 2024r.

Z dyżurów wakacyjnych mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2023/2024

do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Miasto Puławy oraz dzieci,

których oboje rodzice/opiekunowie prawni, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko

– rodzic/opiekun prawny pracują/pracuje i w tym czasie nie korzystają/nie korzysta z urlopu wypoczynkowego.

Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są do poszczególnych placówek na miesiąc lipiec lub sierpień w formie papierowej.

Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszenia dziecka na dyżur należy złożyć w terminie od 6 do 29 maja 2024 r. w  przedszkolu do którego dziecko ma uczęszczać.

Druk zgłoszenia można pobrać w sekretariatach placówek oraz poniżej.

W załączeniu:
1. Harmonogram dyżurów wakacyjnych;
2. Szczegółowe zasady dyżurów wakacyjnych;
3. Karta zgłoszenia na dyżur.