Rekrutacja

Szanowni Państwo,

w załączeniu zamieszczamy:

  1. Uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  2. Zarządzenie nr A/13/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy,
  3. Szczegółowe zasady rekrutacji

Złożenie deklaracji online

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka można wypełnić w systemie informatycznym (on-line). Deklarację należy wydrukować i złożyć w sekretariacie przedszkola.

Link do naboru:  https://nabor.pcss.pl/pulawy