Nauczyciele specjalni

mgr Katarzyna Kruk - logopeda (nauczyciel mianowany)

mgr Agnieszka Matraszek - pedagog specjalny (nauczyciel kontraktowy)

mgr Małgorzata Szostak - psycholog (nauczyciel poczatkujący)