Metody pracy

 

Załącznik do Uchwały RP 3/2022/2023 z dnia 1 września 2022r.

 

WYKAZ PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

„Program wychowania przedszkolnego”  - Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

 

Program „Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później” Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków - Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska;

 

"Program nauczania języka angielskiego zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego" - A. Appel, J. Zarańska,  J. Piotrkowska

 

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Zabawy Podwórkowe” - Paulina Liguzińska

 

Program autorski „Przedszkolak w świecie zawodów”

 

Ogólnopolski program „Uczymy dzieci programować” - Anna Świć

 

„Mamo, tato, wolę wodę” - https://wolewode.pl

 

 

Pozytywnie zaopiniowany Uchwałą RR nr 8/2022/2023 z dnia 16.09.2022r.