Inspektor Danych Osobowych

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować pisemnie lub osobiście pod adresem:

GRZEGORZ  LĄD

ul. M. Piłsudskiego 83

24 - 100 Puławy

telefonicznie pod numerem telefonu 609 193 008 lub

pocztą elektroniczną pisząc na adres: rodo@cuwpulawy.pl